Din feier i Oslo

Jeg utfører de fleste tjenester rettet mot skorsteiner og ildsteder. Ta kontakt, så kan vi diskutere mulighetene.

noen av våre leverandører:

Om oss

Gjennom flere år i feiervesenet og som selvstendig næringsdrivende har jeg opparbeidet meg god kunnskap og erfaring innen ildsteder og skorsteiner. Jeg kan bidra med rådgivende tjenester i forbindelse med oppføring, reparasjon og rehabilitering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Feiing av skorsteiner utføres ikke lengre obligatorisk fra Oslo kommune. Avgift betales til kommunen kun for tilsyn. Hvis skorsteienene skal feies, tar Oslo kommune en tilleggsavgift på kr 750,- + mva. pr skorstein.

Vi tilbyr feiing av skorsteiner med samme pris som kommunen. I prisen ligger det i tillegg:

Varsling av alle beboere med varselskriv 2-3 dager før feiing

Feiing av skorsteinene og uttak av sot i bunnen

Dokumentasjon på at skorsteinene er feiet

Feiing med roterende koster som gjør skorsteinene renere enn de tradisjonelle brukt av andre feiere

Varselskriv

Før vi foretar feiing av skorsteiner, må det taes noen forhåndsregler.

 • Spjeld, dører og ventiler på ildstedet må stenges
 • Hvis det er utett rundt røykrøret ved inngangen til skorsteinen, må det tettes
 • Ved åpen peis, dekk gjerne til hele åpningen.
 • Det må ikke fyres før etter kl. 15.00 på dagen.
 • I tvil? Ta kontakt på morgenene før vi starter.

Se fullt varselbrev her:

Fyringstips

Når man skal tilbringe en hyggelig kveld forran peisen er det viktig at man får fyr. Her kommer vi med noen fyringstips som gjør det lettere.

Luft

For at noe skal brenne må det ha luft. Derfor bør du stable veden i ovnen eller peisen på en slik måte at man får rikelig med luft inn til veden.

Selv om man får stablet veden godt kan det være at man ikke får tilført nok luft, det kan gå på trykkforskjeller i rommet og utenfor. Hvis det begynner å sive røyk inn i rommet tyder det på trekkproblemer.
Å åpne et vindu på gløtt kan redde situasjonen.

Det finnes også tiltak man kan gjøre for å rette på vedvarende trekkproblemene. Ta i så fall kontakt (link) så kan vi diskutere det.


Unngå pipebrann

Bruk ikke fuktig eller behandlet ved. Benytt heller ikke ildstedet som søppelforbrenning.

På eldre lukkede ildsteder skal ikke ventilene stenges helt under fyring.

Oppfyring av ildstedene med ildsfarlig væske kan være meget brannfarlig.

Tørr ved

Veden bør være tørrest mulig. Det gjør det ikke bare lettere å få fyr på veden, men fuktig ved vil også sote mye mer. Sot ut i rommet er ubehagelig, og sot i skorsteinen kan over tid utgjøre en viss brannfare.


NB!

Ventiler, dører og spjeld på ildstedene skal være i lukket stilling når de ikke benyttes.
 
Ventiler for friskluft på vegg eller øverst på vinduskarmen bør alltid stå åpen om du fyrer eller ikke. Det er både bra rent helsemessig og for å ikke skape fyringsproblemer for andre og dere selv.

Husk at dere deler skorsteinsløpene med andre beboere.


Annet

Ved tømming av aske fra ildstedene må dere sørge for at asken ikke inneholder glør.
 
Det kan være en fordel å rense ildstedene og skorsteinene årlig, dette gjelder spesielt i røykrørene.

Opptenning

For å få fyr på veden i første omgang må man bruke noen form for opptenningsmateriale. Papir fungerer greit, men brenner veldig fort opp. I dag finnes det en mengde opptenningsbriketter på markedet som gjør det mye lettere å få fyr.

Dette finner du i alle peisforretninger. Tynn ved er som regel lettere å få fyr på enn tykk ved.


Ved fyring i ildsteder er det viktig å tilføre rikelig med friskluft inn i boenheten. Dette er mest viktig i opptenningsfasen. La frisklufts ventiler eller et vindu/terrassedør være i åpen stilling når dere starter oppfyringen.

Sørg også for at ventiler og dører på ildstedet er i åpen stilling i starten. Benytt dere av mye opptenningsved (småved) og opptenningsbriketter slik at dere får en hurtig oppvarming i brennkammeret (kalde skorsteiner blir raskere varmere og da stiger røyk lettere).
 
Etter hvert kan ventiler på ildstedet skrus noe igjen og dørene kan lukkes og større ved kan benyttes.
 
På nyere ildsteder medfølger det en bruksanvisning som det er lurt å følge (ligger som regel også på nettet).

Rehabilitering av skorsteiner

Når er det behov:

 • Skorsteiner kondenserer
 • Sprekkdannelser i elementskorsteiner
 • Kledninger på skorsteinssidene

Utførelse:

 • Senke syrefaste pipeforinger ned i eksisterende skorsteinsløp
 • Glidestøpe skorsteinsløpet innvendig

Myndigheten:

 • Rehabilitering av skorsteinsløp skal kun utføres av et foretak som innehar enten Sentral eller lokal godkjenning. Produktene som benyttes skal ha en CE godkjennelse.
 • Et slikt arbeid er meldepliktig til den kommunale myndighet
 • Mitt foretak innehar lokal godkjenning

Videokontroll av skorsteiner

Har du eller ditt borettslag fått krav fra kommunen om videokontroll av skorsteinen? I så fall kan jeg hjelpe deg. Mitt foretak utfører videokontroll av skortsteiner og sørger for riktig rapportering i etterkant. Jeg har god erfaring med små, såvel som store borettslag. Vi filmer og laster opp videoer til youtube, slik at du selv kan se resultatet om du skulle ønske det. Gjennom en videokontroll avdekker man eventuelle  innvendige skader på skorsteinen som kan være brannfarlig, i så fall bør man rehabilitere skorsteinen.
Her finner du alle mine videoer på youtube.

Kontroll av ildsteder

Dersom du har installert nytt ildsted, byttet ildsted eller reparert noe som har med et ildsted å gjøre så skal dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Dette gjelder alle typer ovner og peiser. Det som skal kontrolleres er, blant annet, riktig installasjon, brannmur, fundamentering og lufttilførsel. Det er ikke tillatt å benytte ildstedet før kontrollen er gjennomført. Jeg tilbyr også montering av ildsteder.

Mitt foretak innehar lokal godkjenning for å kontrollere ildsteder.

Feiing av skorsteiner og oljekjeler

Rene skorsteiner og oljekjeler vil brenne renere. Det er mer brannsikkert, mer økonomisk og mer miljøvennlig. Jeg utfører feiing av skorsteiner og oljekjeler.

Konsulent-tjenester

Gjennom flere år i feiervesenet og som selvstendig næringsdrivende har jeg opparbeidet meg god kunnskap og erfaring innen ildsteder og skorsteiner. Jeg kan bidra med rådgivende tjenester i forbindelse med oppføring, reperasjon og rehabilitering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Referanser

Vi rehabiliterte 10 skorsteiner i Siebkes gate 1 og Jens Bjelkes gate 16-18, Referanse Roger Lee, tlf: 22 57 22 76
Jens Bjelkes gate 16-18, Siebkes gate 1
Oppdraget besto av å  rehabilitere 70 skorsteiner og det ble utført i 2010. Referanse vaktmester Jan Skjelderup tlf: 905 00 826
Dælenengen boligsselskap

Kontakt

Har du et spørsmål?
Kontakt oss!

Gjennom flere år i feiervesenet og som selvstendig næringsdrivende har jeg opparbeidet meg god kunnskap og erfaring innen ildsteder og skorsteiner. Jeg kan bidra med rådgivende tjenester i forbindelse med oppføring, reperasjon og rehabilitering. Jeg utfører de fleste tjenester rettet mot skorsteiner og ildsteder. Ta kontakt, så kan vi diskutere mulighetene.

Følg oss: